Cirkelsalen

Salen kan användas fritt av våra medlemmar förutom de timmar som den används till grupp-träning.